Retearn. Your corporate finance

Ondernemen betekent afwegingen maken, investeren, organiseren, dingen in beweging krijgen. Soms betekent dit uw bedrijf verkopen of, juist omgekeerd, uitbreiden door een strategische overname. Bijkomend kapitaal aantrekken om uw groei te versterken of de inzet van uw bestaande financiële middelen herdenken. Dit zijn stuk voor stuk kantelmomenten in de ontwikkeling van uw bedrijf of haar aandeelhouderschap, een retearn.

Retearn corporate finance begeleidt (familiale) ondernemers, investeerders en managementteams van kmo’s en middelgrote bedrijven. Concreet realiseren wij opdrachten op vlak van fusies & overnames, groeifinanciering, strategisch aandeelhouderschap en vermogensplanning. Hierbij combineren wij specialisatie met een 360° aanpak, lokale verankering en –in samenwerking met diverse partners- vergevorderde expertise. In alle discretie, met een ‘earn’ voor alle partijen.

Registreer u hier voor onze Investor Database.

U ontvangt alle mandaten die overeenstemmen met de door u opgegeven criteria.

Sales

Retearn corporate finance begeleidt middelgrote (familiale) KMO bij de verkoop. U, als aandeelhouder, wordt intensief begeleid van bij de opstart tot en met de closing. Gegeven onze pro-actieve, intensieve aanpak en opvolging van de ons toevertrouwde mandaten, begeleiden wij bedrijven in overname vanaf een Equity Value van € 1.000.000.

Buy

Retearn corporate finance helpt u bij het zoeken naar het juiste bedrijf, ook al is dit niet in portefeuille bij ons. Een acquisitie kan op basis van een door u ons te bezorgen bedrijfsprofiel of op basis van een concreet target.

Consultancy Advisory

Retearn corporate finance biedt tevens maatwerk aan als consultant voor diverse opdrachten. Meer in het bijzonder betreft het overwaken van het evenwicht in de samenwerking tussen de diverse aandeelhouders van een vennootschap en de hiermee gepaard gaande dynamiek, samengevat onder de noemer Shareholders Advisory.

Anderzijds hebben we  oog voor  Financial Engineering, in casu het plannen van uw vermogen, bijvoorbeeld doch niet uitsluitend naar aanleiding van de verkoop van uw bedrijf. Hiermee onderscheiden wij ons én gaan een stuk verder dan een klassiek corporate finance house, waar de begeleiding dikwijls stopt bij de closing.

Debt & Finance Structuring

Debt & Finance Structuring begeleidt u bij het aantrekken en structureren van uw kapitaal, staat u bij tijdens gesprekken met financiers en geeft advies met betrekking tot de volledige realisatie van uw project.

Retearn Corporate Finance is geregistreerd bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen als erkend dienstverlener inzake advisering bij bedrijfsoverdracht onder het registratienummer DV.A235815.

Vlaamse KMO’s kunnen subsidiëring via de KMO-portefeuille bekomen voor kosten gerelateerd aan adviesverlening in het kader van interne of externe bedrijfsoverdracht (bv. waardebepaling, financieel advies, etc.). Een kleine onderneming kan maximaal 30% steun genieten, een middelgrote onderneming maximaal 20%. Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het maximale steunplafond per jaar € 7.500. De kosten voor uitwerking en implementatie van de uitgebrachte adviezen komen niet in aanmerking voor subsidiëring via de KMO-portefeuille, evenals concrete overnamebemiddelingsopdrachten die lopen via een mandaatopdracht.

Voor meer informatie omtrent het gebruik van de KMO-portefeuille, surf naar www.kmo-portefeuille.be of neem rechtstreeks contact met ons op. Wij helpen en informeren u graag verder.

Indien een verkoop voldoet aan de strategische visie van ons netwerk, kan een ‘earn-deal’ een grote meerwaarde betekenen. Deze unieke financieringsformule van retearn corporate finance, biedt tal van mogelijkheden en biedt u als aandeelhouder een waaier aan opportuniteiten zonder dat u het ondernemerschap (volledig) opgeeft.