Vijf regels om een liquiditeitscrisis te overleven.

Chris Van hoorde

 

Retearn, met een ‘earn voor alle partijen’, is een corporate finance kantoor dat middelgrote bedrijven begeleidt bij hun financiële vraagstukken. Wij stellen vast dat onze divisie  ‘Debt & Finance Structuring’ meer en meer wordt gesolliciteerd.  De reden ? Slechts één : de onwaarschijnlijke impact van de corona crisis.

Leest u het ook (té) veel, de laatste tijd ? ‘Cash is King!’ Eén iemand roept het luid en velen toeteren het na.

Uiteraard heeft (én geeft) cash in deze bizarre coronatijden een aangenaam gevoel van veiligheid en zekerheid. Maar wát als u deze cash nu simpelweg niet op uw rekening heeft staan?

 

Regel één : wanneer raakt de machine ‘out of fuel’.

Behoed u voor een al te optimistische stemming. Het is perfect mogelijk dat uw bedrijf op vandaag een vrij comfortabele cashpositie heeft, maar daar kan wel eens snel verandering in komen.

Maak een thesaurieplanning en ga uit van een realistisch, doch worst-case-scenario. Mogelijks zal blijken dat u de komende maanden overleeft, maar dat u in een latere fase in ernstige liquiditeitsnood komt. Ter illustratie : een aantal bedrijven die we bij Retearn begeleiden, blijken slechts in de tweede helft van dit jaar ernstige liquiditeitsspanningen te zullen ondervinden.

 

Regel twee : anticipeer tijdig.

Vraag niet om cash op het moment dat u deze nodig heeft. De kans is immers zeer reëel dat u deze cash niet meer (tijdig) vindt, of dat u de cash té duur betaalt, onder meer in een te zware waarborg, een te hoge rentevoet ofwel in een disproportioneel te hoog aandelenpercentage bij een kapitaalinbreng door een derde partij. Aldus mag niet worden getalmd met de opmaak van een thesaurieplanning en -in voorkomend geval- opmaak en aanpak van een remediëringsplan.

Regel drie : denk goed na welke strategische (cash-)keuze u maakt

Indien zich wel degelijk een cashprobleem stelt, dienen de diverse mogelijkheden, elk met hun voor-en nadelen goed te worden afgewogen : kiest het bedrijf voor een externe financier, een bancaire overbrugging, één van de door de overheid aangereikte reddingsboeien of voor een kapitaalverhoging, samen met een externe investeerder. Elk van deze keuzes heeft een immens belangrijke impact op uw bedrijf, u als aandeelhouder en uw toekomstige (samen)werking.

 

Regel vier : laat u professioneel begeleiden

Een ondernemer onderneemt, een corporate finance kantoor zoekt in alle onafhankelijkheid samen met u naar de beste oplossing (zie regel drie). Deze onafhankelijkheid kan niet genoeg benadrukt worden : wij vertrekken vanuit de effectieve kapitaalbehoefte en zoeken gericht een oplossing, niet gehinderd door enig ander belang. Dit is een niet te onderschatten en de facto onbetaalbare propositie.

Regel vijf : toevoegen van cash is het medicijn, de patiënt moet zo snel mogelijk genezen.

Tot slot een laatste bemerking of regel vijf zo u wil : laat u niet in slaap wiegen door (een overdaad aan) cash. Het zal u wellicht niet gebeuren als ondernemer, maar in recente publicaties lees ik heel veel over thesaurie (‘Cash is King!’ van bij aanvang van ons artikel, weet u wel). Maar laat ons niet vergeten dat het extern toevoegen van cash, onder welke vorm ook, slechts een tijdelijk medicijn is. De patiënt, in casu het bedrijf, dient zo snel als mogelijk opnieuw structureel rendabel te zijn. Alleen zo kunnen nieuwe cashreserves worden opgebouwd.

 

Wat past best bij u en uw onderneming?

Bij Retearn gaan we op een pragmatische, doordachte wijze te werk om -samen met u- de optimale strategie voor u en uw onderneming uit te tekenen. Met ons team van financiële experts, aangevuld met externe specialisten in hun vakgebied, zijn wij in staat uitgebreide analyses, overzichtelijke en onafhankelijk opgestelde rapporten aan te bieden. Het is van groot belang in tijden van crisis een actieplan klaar te hebben.

Voor vragen omtrent het opmaken van een thesaurieplanning of andere corporate-gerelateerde vragen, aarzel niet Retearn te contacteren op nummer 09/274 39 10 of www.retearn.be