Indien een verkoop voldoet aan de strategische visie van ons netwerk, kan een ‘earn-deal’ een grote meerwaarde betekenen. Deze unieke financieringsformule van retearn corporate finance, biedt tal van mogelijkheden en biedt u als aandeelhouder een waaier aan opportuniteiten zonder dat u het ondernemerschap (volledig) opgeeft.

Registreer u hier voor onze Investor Database.

U ontvangt alle mandaten die overeenstemmen met de door u opgegeven criteria.

Een bedrijf verkopen

In M&A kan men grofweg drie types van transacties onderscheiden:

a. Particulieren die een management buy-in doen.
b. Bedrijven (concullega’s) die een strategische overname doen.
c. Investeerders (Private Equity, participatiemaatschappijen).

Het is evenwel niet noodzakelijk, mogelijks zelfs niet opportuun, om als ondernemer te wachten tot u door één van bovenstaand type koper wordt aangesproken.

Als (familiaal) ondernemer bezit u –al dan niet met zakenpartners- 100% van de aandelen van een bedrijf, doch u wenst een deel van het vermogen privatief veilig te stellen. De ‘earn deal’ kan de oplossing zijn.

U verkoopt 100% aan een nieuw op te richten vennootschap. Hierin investeert u zelf (≺ 50%), waarbij ook een aantal nieuwe investeerders mee instappen in het verhaal. De rest vullen we aan met de klassieke acquisitiefinanciering van een bank.

Een Earn Deal als ondernemer

Waarom zou u wachten om een deel van uw pensioen nu reeds veilig te stellen? Ondernemers hebben dikwijls een (te) groot onevenwicht in hun vermogen, waarbij niet zelden het quasi volledige vermogen vastzit in het (familie)bedrijf.

Belangrijk hierbij is dat een ‘earn deal’ per direct tegemoet komt aan een aantal verzuchtingen en reële bedreigingen en per kerende een groot aantal opportuniteiten biedt.

VERMOGEN

U stelt uw bedrijfsvermogen veilig

U herinvesteert in uw eigen bedrijf als aandeelhouder

U anticipeert op een mogelijk toekomstige belasting op meerwaarden bij aandelen

Strategische positie

Het management wordt sterk betrokken bij het aandeelhouderschap

U regelt uw successie

Uw netwerk, strategische en concurrentiële positie wordt substantieel versterkt

Uw raad van bestuur wordt bekleed door actieve, professionele en betrokken mede-aandeelhouders

Ontzorging

Uitwerken van een sterk strategisch plan voor de toekomst

Retearn corporate finance, zorgt samen met zijn professionele partners, voor de integrale voorbereiding, opzet, realisatie én strikte opvolging.

Retearn corporate finance implementeert, indien nodig, een sterke structuur en werkt een integraal corporate governance-verhaal uit

Een Earn Deal als investeerder

U heeft een vermogen opgebouwd en bent op zoek naar mooie investeringsopportuniteiten. Investeren in ‘earn deals’ van retearn corporate finance biedt u een aantal mooie opportuniteiten en is een waardevol alternatief voor de klassieke investeringsmogelijkheden.

Belangrijk is dat retearn corporate finance enkel die bedrijven begeleidt met een sterke track-record, stabiele kasstroom en actief in conservatieve, ons gekende, sectoren.

RISICOSPREIDING

Een ‘earn deal’ investeert enkel in bedrijven met bewezen trackrecord en kwaliteitsvol management

Gespreide investering via beperkte investeringsbedragen per ‘ticket’

Mooie rendementen en waardevol alternatief van de klassieke (bancaire) beleggingsvormen

Transparantie

Sterke opvolging management en periodieke rapportering investeerders

1-op-1 investering / geen versnipperde portfolio

Ontzorging

Retearn corporate finance zorgt voor de volledige voorbereiding, waardering, onderhandeling en finale realisatie van de deal.

Expertise op topniveau op financieel, fiscaal en juridisch vlak met inachtname van een sterk deontologische code op vlak van corporate governance

De Earn Deal in praktijk

Bedrijf

Omzet€ 5.000 K
EBITDA€ 800 K
Equity value€ 4.000 K

Het bedrijf met een omzet van € 5.000K en een EBITDA van € 800K wordt verkocht voor een Transactiewaarde van € 4.000K.

De ‘Holding Co’ wordt als volgt gestructureerd :

Kapitaal€ 800 K
Aandeelhoudersleningen€ 1.200 K
Bankfinanciering€ 2.000 K

De nieuw op te richten ‘Holding Co’ koopt 100% van de aandelen, 50% met eigen middelen (Kapitaal en Aandeelhoudersleningen) en 50% via bankfinanciering.
Retearn heeft hieromtrent bij een aantal grootbanken een raamakkoord afgesloten.

Ondernemer

 STARTEXIT 5J.RETURN
Totaal€ 4.000 K€ 5.650 K
Cash€ 3.100 K€ 3.772 K4 %
Lening @ 'Holding Co'€ 540 K€ 689 K5 %
Kapitaal€ 360 K€ 1.189 K27 %

De Ondernemer herinvesteert 45% in de ‘Holding Co’. €360K Kapitaal en € 540K Aandeelhouderslening. Hij houdt € 3.100K (77.5% !) van de initiële verkoopprijs over.

Investeerder

 STARTEXIT 5J.RETURN
Lening @ 'Holding Co'€ 60 K€ 77 K5%
Kapitaal€ 40 K€ 132 K27%

Voor de Investeerders worden 11 ‘Tickets’ van €100K uitgeschreven. € 40K Kapitaal en €60K Aandeelhouderslening voor in totaal 55% van de aandelen van ‘Holding Co’.