360° aanpak

Retearn wil een vernieuwend, dynamisch en pro-actief corporate finance house zijn, waar kopers en verkopers, investeerders en (nieuwe) ondernemers op zoek naar kapitaal, elkaar in alle discretie en onder sterk professionele begeleiding kunnen vinden.

Daar willen wij een meerwaarde betekenen en aldus een ‘earn‘ zijn voor al deze ondernemers, huidige en toekomstige.

Retearn is een 100% onafhankelijk corporate finance house.

De passie voor het ondernemen is wat ons vooruitstuwt.
Het bereiken van een evenwichtige en duurzame oplossing is steeds onze doelstelling.

Retearn. Your corporate finance

Ondernemen betekent afwegingen maken, investeren, organiseren, dingen in beweging krijgen. Soms betekent dit uw bedrijf verkopen of, juist omgekeerd, uitbreiden door een strategische overname. Bijkomend kapitaal aantrekken om uw groei te versterken of de inzet van uw bestaande financiële middelen herdenken. Dit zijn stuk voor stuk kantelmomenten in de ontwikkeling van uw bedrijf of haar aandeelhouderschap, een retearn.

Retearn corporate finance begeleidt (familiale) ondernemers, investeerders en managementteams van kmo’s en middelgrote bedrijven. Concreet realiseren wij opdrachten op vlak van fusies & overnames, groeifinanciering, strategisch aandeelhouderschap en vermogensplanning. Hierbij combineren wij specialisatie met een 360° aanpak, lokale verankering en –in samenwerking met diverse partners- vergevorderde expertise. In alle discretie, met een ‘earn’ voor alle partijen.

Wie zijn we?

We zijn sterk resultaat-gedreven. In onze zoektocht naar de oplossing hebben we oog voor alle gevoeligheden, financiële zowel als emotionele. Met een kritisch-analytische blik en in samenwerking met professionele partners begeleiden wij u bij uw retearn.

Retearn corporate finance is een jong bedrijf, boordevol ervaring.

Registreer u hier voor onze Investor Database.

U ontvangt alle mandaten die overeenstemmen met de door u opgegeven criteria.