Retearn corporate finance begeleidt middelgrote (familiale) KMO bij de verkoop.
Dit is waar we bij retearn corporate finance op focussen.

Onze aanpak verloopt zeer gestructureerd.

Sales

Naar derden
Aan familie
Earn deal

Valuation

Information memorandum

Closing

stepfour

Financial Engineering

Valuation

U heeft nood aan een correcte waardering van uw onderneming, bijvoorbeeld in het kader van een overname, (familiale) overdracht of vermogensstructurering.

In deze gevallen verdient de reële marktwaarde van uw vennootschap bijzondere aandacht.

Deze marktwaarde kunnen we uitstekend inschatten dankzij onze sterke aanwezigheid op de overnamemarkt.

Information
Memorandum

Een sterk uitgewerkt Information Memorandum (wij noem dit ook graag het ‘Bid Book’) biedt potentiële investeerders een volledige inkijk in uw bedrijf, uw financiële, strategische en commerciële sterktes & zwaktes en de opportuniteiten van de overname.

Na de waardering en de opmaak van het Memorandum is uw bedrijf klaar om op basis van een Blind Profile aan de markt te worden gepresenteerd.

Hierbij wordt –samen met u- een shortlist opgemaakt van potentiële kandidaat kopers/investeerders. Retearn corporate finance beschikt over een ruime databank met diverse types investeerders (zie ‘investor database’) en vult de shortlist aan, enerzijds met eventueel door u op te geven kopers en anderzijds met kandidaat-kopers op basis van onze sectoranalyse.

Het Memorandum stelt investeerders in staat zich een volledig beeld te vormen van de over te nemen vennootschap. Op basis hiervan wordt aan de Verkoper een integraal voorstel, intentieverklaring (LOI), overgemaakt.

Closing

Overnametransacties zijn een mijnenveld. En de risico’s komen uit uiteenlopende hoeken : financiële en fiscale vraagstukken, juridische risico’s, technologische ontwikkelingen, reacties van personeel, leveranciers of cliënteel. Wij begeleiden u ook graag bij elke stap in dit proces.
Retearn organiseert volwaardige due diligence-onderzoeken, zowel voor rekening van koper als verkoper. Hierbij komen –voor zover gewenst- alle facetten aan bod die een potentieel risico inhouden, inclusief operatione en strategische aspecten.
Een tweede bekommernis bij de uitwerking van overnametransacties is het contractuele gedeelte. Bij een overname komen heel wat contracten kijken : het overnamecontract zelf, evident, maar ook eventuele managementcontracten, huurovereenkomsten, leningsovereenkomsten. Closing doet een 360° analyse om alle risico’s tot een minimuum te beperken.

stepfour

Financial engineering

Planning, structuur en het streven naar een optimaal evenwicht is belangrijk, of het nu gaat om uw onderneming of om uw privé vermogen.

Vandaar dat we bij Retearn corporate finance u -in tegenstelling tot de klassieke huizen- ook deze service aanbieden. We werken hiervoor samen met een gereputeerd advocatenkantoor, voornamelijk actief in vermogensplanning. U wordt vanuit uw persoonlijke situatie geadviseerd, na een grondige screening van alle risico’s en, evident, rekening houdende met alle gevoeligheden en wensen. Hierbij staat, net als bij de rest van onze services, één ding centraal : u, de cliënt. Zowel tijdens uw actieve ondernemerscarrière als erna (bijvoorbeeld naar aanleiding van de verkoop van uw bedrijf) laten wij u niet in de kou staan.

Family

Een bijzondere aandacht hebben wij voor de overdracht van het bedrijf binnen de familie.

Dit verkoopsproces is qua methodiek vergelijkbaar met de verkoop aan een derde partij, doch de emotionaliteit is hierbij zo mogelijk nog intenser.

Dan heeft u vooral nood aan een professioneel ervaren partij, een partij die de evenwichten nastreeft, volwaardig gesprekspartner is en een perfect klankbord vormt voor de specifieke problematiek.

Een partij die de ‘earn’ nastreeft voor alle leden betrokken bij de familiale overdracht.

Registreer u hier voor onze Investor Database.

U ontvangt alle mandaten die overeenstemmen met de door u opgegeven criteria.